Dimarts, febrer 27, 2024
10.3 C
Barcelona

Més coordinació entre els serveis municipals i les entitats per combatre l’LGTBI-fòbia

16/05/2020 – Redacció – Npd

Un nou protocol coordinarà l’actuació del Centre LGTBI, l’Oficina per la No Discriminació (OND) de l’Ajuntament i l’OCH

El Centre LGTBI, l’Oficina per la No Discriminació (OND) de l’Ajuntament i l’Observatori contra l’Homofòbia (OCH) reforcen la seva coordinació amb un nou protocol que permetrà millorar l’actuació per fer front a les situacions de discriminació i LGTBI-fòbies. El mecanisme estarà obert a la incorporació d’altres entitats que treballin en la detecció, atenció i acompanyament a persones que han patit LGTBI-fòbia.

L’objectiu és coordinar els diferents actors i circuits de la ciutat, tant públics com privats, per fer front a la discriminació i les situacions d’LGTBI-fòbia. El document detalla el circuit que cal seguir per abordar les situacions detectades de discriminació o vulneració de drets per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere entre els serveis municipals i les entitats actives en la detecció, atenció i acompanyament a aquestes vulneracions de drets, com ara l’Observatori contra l’Homofòbia (OCH). Així, es vol articular l’atenció, l’acompanyament, l’anàlisi i l’assessorament perquè la persona que pateix o hagi patit situacions de discriminació i agressions LGTBI-fòbiques a Barcelona pugui superar les situacions d’abús o violència i reparar el dany i les conseqüències personals, laborals, familiars i socials que hagi tingut, potenciant el treball en xarxa, la coordinació i les sinergies entre diferents serveis i entitats socials.

Circuits i procediments d’actuació

L’Oficina per la No Discriminació (OND), és el servei municipal referent de les situacions de discriminació, incloses les LGTBI-fòbiques, en col·laboració amb els serveis i entitats de la societat civil implicades. Ofereix assessorament jurídic, acompanyament socioeducatiu i, si escau, mediació. En aquest nou protocol, es configura com la responsable del registre d’informació i de la comunicació amb altres institucions i administracions.

Per la seva banda, el Centre LGTBI constitueix una via important de detecció i derivació. Per als casos d’LGTBI-fòbia, ofereix acompanyament i suport psicosocial de manera complementària a l’atenció jurídica, socioeducativa o de mediació que proporciona l’OND per poder fer oferir una atenció jurídica especialitzada en aquest àmbit.

Pel que fa a les entitats, fan una tasca fonamental no només d’incidència i sensibilització, sinó també d’atenció i acompanyament a les persones que pateixen situacions de discriminació.  L’Observatori contra l’Homofòbia, en particular, és l’entitat social especialitzada en el tractament de la discriminació i l’LGTBI-fòbia. Ofereix acompanyament i suport psicosocial, representació lletrada i incidència pública.

El protocol estableix la creació d’una Taula de Coordinació formada, en principi, per l’Oficina per la No Discriminació, el Centre LGTBI i l’Observatori contra l’Homofòbia, que estarà oberta a altres entitats implicades en la detecció i el seguiment de casos de LGTBI-fòbia. Des d’aquest espai es treballarà per facilitar tots els mecanismes per desenvolupar les accions que aportin a la persona la restauració necessària, posant les seves necessitats en el centre de la intervenció.

Procediments d’actuació previstos pel protocol

Davant la detecció o coneixement d’un cas d’agressió per part d’algun dels serveis municipals o d’alguna entitat, s’activaran els procediments següents:

  • En cas de ser una situació de risc alt o una situació urgent, es mobilitzaran els recursos d’urgència necessaris, sobretot els sanitaris, en un primer moment. També es poden requerir altres recursos com ara els de seguretat (Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra) o els socials (CUESB).
  • Un cop activats els serveis d’urgència, si cal, i sempre d’acord amb la voluntat i el desig de la persona afectada, es farà una valoració de l’actor del protocol que cal mobilitzar segons la situació concreta i les necessitats que es tinguin.

Redacció
Equip de redacció d'Orgull Ràdio