Dimecres, juny 12, 2024
21.1 C
Barcelona

Generalitat incorpora el gènere no binari als formularis i documents administratius

El Govern català permetrà que les persones puguin expressar la seva identitat d’acord amb el nom sentit i el gènere lliurement autoidentificat en els documents administratius i en els sistemes d’informació del Govern, l’Administració de la Generalitat i les entitats i els organismes adscrits. L’Estratègia, aprovada com a Acord de Govern, també té en compte la diversitat familiar i reconeix les famílies monoparentals i homoparentals.

El canvi en la documentació administrativa no és només un reconeixement a les persones trans*, les persones no binàries, les famílies monoparentals i les famílies homosexuals: també és una mostra a tota la societat que se les té en compte i que els seus drets són respectats.

Estratègia té tres objectius principals: En primer lloc, pretén facilitar el reconeixement a les persones amb una identitat de gènere diferent del sexe assignat en néixer en les gestions que realitzin amb l’Administració de la Generalitat i les entitats i organismes que té adscrits. Així, s’adapten els documents administratius, en especial els formularis, al fet que una persona intersexual o una persona Trans* té dret a ser nomenada amb el nom que identifiqui la seva personalitat i el seu gènere. El dret al nom és un dret de la personalitat que ajuda a desenvolupar-la i és el que identifica la persona.

En segon lloc, busca incloure en els documents administratius, en especial els formularis, la referència a les persones que no s’identifiquen com a dones ni com a homes, sempre que sigui necessari sol·licitar el gènere de les persones.

Finalment, el tercer objectiu de l’Estratègia és que les famílies homoparentals i les monoparentals puguin fer constar la identitat de les dues persones del mateix gènere o una sola persona progenitora, en els tràmits o gestions que duen a terme amb l’Administració de la Generalitat i les entitats i organismes adscrits, per tal que esdevingui inclusiu per aquestes famílies.

Redacció
Equip de redacció d'Orgull Ràdio