Dijous, juliol 25, 2024
28.7 C
Barcelona

TMB presenta el protocol de prevenció de l’LGTBI-fòbia a autobús i metro

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha presentat un protocol de prevenció, detecció i intervenció contra l’LGTBI-fòbia a les xarxes de metro i autobús que busca reforçar-ne la seguretat i desterrar-ne les conductes contràries a la llibertat i diversitat sexual.

L’acte de presentació ha tingut lloc aquest matí a l’estació de metro de Diagonal i ha comptat amb la intervenció de la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta de TMB, Rosa Alarcón, i el coordinador de l’Observatori contra l’Homofòbia, Cristian Carrer.

En coherència amb la creixent consciència i sensibilitat cap a la gravetat i abast del problema, TMB i l’Observatori contra l’Homofòbia han elaborat al llarg dels últims mesos un protocol específic per a la lluita contra l’LGTBI-fòbia a les xarxes de transport de Metro i Bus, complementari del que ja existeix per a l’assetjament sexual des del març passat.

Així, la companyia avança establint mesures concretes, tot articulant vies pràctiques i efectives de prevenció, detecció, protecció i resposta contra aquest tipus de conductes contràries a la llibertat i la igualtat de les persones.El protocol conté el marc normatiu i conceptual, un recull de recomanacions, una proposta de procediment intern i un decàleg que expressa la condemna de TMB, com a principal operador de transport públic de Catalunya, a qualsevol comportament que impliqui una agressió i/o discriminació per motius d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere a les xarxes de metro i autobús.

El document s’emmarca en el Pla de Civisme i Gestió de la Convivència de TMB i el Codi Ètic corporatiu.La presidenta de TMB, Rosa Alarcón, ha destacat “el compromís rigorós i ferm de TMB a favor dels drets fonamentals bàsics dels usuaris i usuàries del transport públic com són la llibertat de moviment, la no discriminació per motius d’orientació sexual i per tant la seguretat i la integritat física i moral, l’equitat, valors tots ells íntimament lligats a la missió i a la cultura corporativa de la companyia. Volem un transport públic segur per a tothom, un espai de llibertat que no només el fem servir per moure’ns sinó que també sigui un espai refugi contra les agressions”.

Per la seva banda, Cristian Carrer ha subratllat en nom de l’Observatori que “el protocol contra l’LGTBI-fòbia al transport públic és una eina imprescindible per implementar polítiques públiques efectives que aturin les violències que patim com a col·lectiu i fomentar espais amables per a les persones LGTBI”.

Qüestió de drets fonamentalsEl pla ha estat elaborat amb la finalitat de definir el marc operatiu en cas de detecció de conductes d’assetjament contra persones LGTBI al transport públic, per procurar que no quedin ocultes i per tant impunes.Una societat moderna i avançada en cap cas pot consentir que s’hi produeixin violències de naturalesa LGTBI-fòbica.

En conseqüència, ha de destinar el màxim d’esforços per prevenir-les, detectar-les i intervenir-hi. A més, aquest fenomen atempta contra un nombre significatiu de drets fonamentals bàsics de la persona: la llibertat, la intimitat i la dignitat, la no discriminació per motius d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, la seguretat, la salut i la integritat física i moral.

En aquest sentit, el document de TMB persegueix quatre objectius a implementar:

  • Prevenir l’LGTBI-fòbia en el transport públic
  • Definir les violències LGTBI-fòbiques en el transport públic
  • Construir una xarxa entre els agents competents per generar el transport públic com un espai amable
  • Implementar accions i mesures per combatre l’LGTBI-fòbia en el transport públic

Propostes a implementar als transports de TMB

A nivell operatiu, entre les recomanacions i mesures a implementar a la companyia destaquen realitzar campanyes de sensibilització, crear funcionalitats a les aplicacions mòbils corporatives, establir un canal específic al servei de queixes i d’atenció a la ciutadania per canalitzar i fer seguiment d’aquest tipus de comportaments i reforçar les accions formatives i informatives en matèria de prevenció, detecció i protecció contra l’LGTBI-fòbia, adreçades al personal en contacte més directe amb els usuaris, com ja es fa des del 2010 amb el personal de vigilància i seguretat que presta servei a la xarxa de metro.

En aquest sentit, les primeres accions globals a desenvolupar seran el disseny d’una campanya de sensibilització sobre la problemàtica LGTBI que serà difosa per tots els canals de la companyia a la tardor, la realització anual d’auditories de gènere i la introducció del requisit de disposar de plans d’igualtat per part de les empreses que rebin contractes de TMB

Videovigilància en temps real en metros i autobusos

Per reforçar la percepció de seguretat i la dissuasió de conductes, s’està desenvolupant el projecte per dotar de videovigilància l’interior de tots els trens de la xarxa de metro i els autobusos.

Actualment està en curs la licitació de l’execució del projecte per als autobusos, per un valor aproximat de 6 milions d’euros, amb la previsió que les càmeres i els equips de comunicacions del nou sistema de videovigilància s’instal·lin l’any que ve i el següent en la totalitat de la flota (unes 1.140 unitats).

Mentrestant, continua la prova de videovigilància iniciada el 2020 amb 24 autobusos en què s’han instal·lat càmeres per a l’enregistrament d’imatges en local. Actualment s’estan equipant deu unitats més, cosa que elevarà a 34 els cotxes amb videovigilància les pròximes setmanes.Pel que fa a la xarxa de metro, on hi ha instal·lades més de 8.000 càmeres de videovigilància, la transmissió d’imatges ja és instantània en el cas de les estacions i dels trens de les línies automàtiques (L9/10 i L11) i s’està executant el projecte perquè també es puguin monitoritzar en temps real les de l’interior dels trens de les línies convencionals. Dins d’aquest projecte, pressupostat en 4,9 milions d’euros, ja s’ha implantat la videovigilància en temps real en tots els trens de la línia 5 i part dels de les línies 1, 2, 3 i 4 (69 combois en total).

La previsió és que a final d’any s’hagi posat en funcionament en la resta menys els que s’han de substituir a curt termini, ja que les noves unitats de les sèries 7000 i 8000 s’estan construint amb un sistema de càmeres que ja incorpora la transmissió instantània de vídeo.A més, totes les andanes i vestíbuls estan dotats d’intèrfons que permeten comunicar directament amb els operadors del centre de control, que gestiona qualsevol situació de seguretat amb afectació a persones.

La utilització del botó SOS, a més, activa de manera automàtica la videogravació de les càmeres del punt des d’on es fa la trucada.El pla detalla altres mesures per implementar a la xarxa de metro, com ara incrementar la presència de vigilants de seguretat, més presència d’agents dels cossos policials, millorar la il·luminació de vestíbuls, andanes i passadissos o fins i tot incorporar un fil musical que generi un ambient més amable i acollidor al suburbà, incorporar missatges d’acció contra l’LGTBI-fòbia, informar de recursos d’acompanyament i fer visibles missatges específics amb símbols del col·lectiu LGTBI, com la bandera de l’arc de Sant Martí.

Pel que fa a les propostes a implementar a la xarxa d’autobusos, destaca una major presència d’agents de seguretat i cossos policials, assegurar la visibilitat a les marquesines de les parades de bus gestionades pels diferents ajuntaments i incorporar missatges d’acció contra l’LGTBI-fòbia, informar de recursos d’acompanyament i fer visibles missatges específics amb símbols del col·lectiu LGTBI.

El pla també proposa un protocol intern d’actuació entre els diferents responsables, àrees i departaments de TMB davant d’un incident de caràcter LGTBI-fòbic que es pugui produir a les xarxes de metro i bus.

Redacció
Equip de redacció d'Orgull Ràdio